The Team

Project leader (NHRF)
Efthymios Nicolaidis

Leader of the University of Athens team
Constantine Skordoulis

Leader of the University of Ioannina team
Efthymios Bokaris

Leader of the National Bank of Greece Cultural Foundation (MIET) team
Agamemnon Tselikas

NHRF team
Eleni Bakou
Hariclia Brecoulaki
Maria Darmou
Gianna Katsiampoura
Taxiarchis Kolias
Vagelis Koutalis
Andromahi Marouda
Gerasimos Merianos
Valia Rapti

University of Athens team
Kostas Exarchakos
Dimitrios Stavrou (University of Crete)

University of Ioannina team
Dimitrios Georgakopoulos
Dimitrios Raios

MIET team
George Fyrogenis
Kostas Karalis
Christina Katsougri-Kossyva
Katerina Moulia
Eirini Semertiadi

Visiting scholars
Rémi Franckowiak (Université de Lille)
Robert Halleux (CHST, Université de Liège)
Mateo Martelli (Humboldt Universität zu Berlin)
Jenifer Rampling (University of Princeton)
Alain Touwaide (Smithsonian Institution, Institute for the Preservation of Medical Traditions)