Βιβλιοθήκη Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου Ms. 24

Μεταγραφή χειρογράφου Ms. 24

ΑΘΗΝΑ, ΕΛΙΑ 24
Χαρτ. 200 Χ 130 χιλ., σσ. 336, 19ος αἰ.
Τίτ.: Πρακτικὴ θεραπευτική.