Μονή Μεταμορφώσεως Ms. 8

Μεταγραφή χειρογράφου Ms. 8

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ἀρ. 8
Χαρτ. 200x143 χιλ. φφ. 120
Ἀνεπίγραφο ἰατροσόφιο κατὰ ἀσθένειες.

Transcription File: