Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά Ms. 1916

Μεταγραφή χειρογράφου Ms. 1916

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ, Ἀρ. 1916
Χαρτ. 180 Χ 165 χιλ., σς. 254, 18ος αἰ.
Ἀνεπίγραφο ἰατροσόφιο κατὰ ἀσθένειες.

Transcription File: