Βιβλιοθήκη Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου Ms. 5

Μεταγραφή χειρογράφου Ms. 5

ΑΘΗΝΑ, ΕΛΙΑ 5
Χαρτ. 285 Χ 22 χιλ. σσ. 437, 18ος αἰ.
Τίτ: Διάφορες ρετζέτες, τῶν μαντζουνίων εἰς χρήσιν πλείστων παθῶν, ὀξέων τε καὶ χρονίων συναμένων ἐκ διαφόρων βιβλίων Ἰπποκράτους τε Γαληνοῦ, Καπέλου καὶ ἄλλων ἔμπειρων ἰατρῶν καὶ δόκιμων.

Transcription File: