Συλλογές

βρέθηκαν 6 εγγραφές.  (en)     κριτήρια: Συλλογές


Συλλογή
τεκμήρια: 1
Medical texts relevant to alchemyMedical texts relevant to alchemy

τεκμήρια:1
 

Συλλογή
τεκμήρια: 2
Chymico-medical textsChymico-medical texts

τεκμήρια:2
 

Συλλογή
τεκμήρια: 5
Texts on natural philosophy affected by the emergence of early modern 'chymical philosophies'Texts on natural philosophy affected by the emergence of early modern 'chymical philosophies'

τεκμήρια:5
 

Συλλογή
τεκμήρια: 1
Texts evincing knowledge on art-technological proceduresTexts evincing knowledge on art-technological procedures

τεκμήρια:1
 

Συλλογή
τεκμήρια: 7
Greek alchemical corpusGreek alchemical corpus

τεκμήρια:7
 

Συλλογή
τεκμήρια: 8
Alchemical treatises isolated or separated from the Greek alchemical corpusAlchemical treatises isolated or separated from the Greek alchemical corpus

τεκμήρια:8